THIẾT BỊ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC THƯ VIỆN ẢNH VIDEO CLIP TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Thiết bị chế biến cao su SVR 3L
Thiết bị chế biến cao su SVR 10,20
Thiết bị chế biến Latex ly tâm
CÔNG NGHỆ MỚI
NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN
TÌM KIẾM

TIN TỨC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 VÀ KẾ HỌACH 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU

Năm 2007 là năm đầu tiên công ty họat động theo mô hình Công ty cổ phần, kết quả họat động sản xuất kinh doanh 2007 như sau: doanh thu đạt 48 tỷ đạt 139,44%, lợi nhuận trước thuế 2,7 tỷ, lợi nhuận sau thuế 2,1 tỷ

Báo cáo tình hình tài chính

-  Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần                       5,08%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản                              3,98%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu            7,33%

+ Khả năng thanh toán hiện hành                                           1,82 lần

Kế họach sản xuất kinh doanh 2008

  Doanh thu                                                                               39 tỷ

  Lợi nhuận trước thuế                                                            2,25 tỷ

  Lợi nhuận sau thuế                                                               1,93 tỷ

  Các khỏan nộp ngân sách                                                  715 triệu

  Cổ tức                                                                                     4,25%

   Lao động bình quân                                                           120 người

  Thu nhập bình quân (người/tháng)                                  3 triệu đồng    

 

 
Các tin đã đăng
Ký Kết Dự Án Đầu Tư Nhà Máy GỖ MDF có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á Công Suất 300.000 m3/ Năm (29-04-2008) (19/05/2008)
Giá xăng dầu sẽ tăng sau tháng 6? (29/04/2008)
Giá sắt thép liên tục tăng mạnh (23/04/2008)
Mục tiêu xuất khẩu cao su năm 2008 (23/04/2008)
 
Người truy cập: 458927
© 2007 - Bản quyền của Công ty CP Cơ Khí Cao Su.
Thiết kế bởi LPVIETNAM